Monitoring wizyjny a RODO

lis 13, 2021

Ponieważ ilość danych generowanych na całym świecie stale rośnie, a bezpieczeństwo staje się poważnym problemem, tworzone są dyrektywy, takie jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rodo), mające na celu ochronę danych osobowych. Integratorzy systemów i dostawcy rozwiązań w branży bezpieczeństwa muszą być świadomi konsekwencji tego nowego zestawu reguł. Ważne jest to, że nadzór w postaci monitoringu wizyjnego nie tworzy już tylko ramek. Analiza oparta na sztucznej inteligencji pomaga użytkownikom uzyskać dostęp do ogromnych ilości informacji, które muszą być chronione zgodnie z nowymi przepisami.

Monitoring wizyjny a Rodo

Ustawa z 25 V 2018 o Rodo ma na celu ochronę danych osobowych. Nowe technologie sztucznej inteligencji, takie jak monitoring wizyjny, czyli rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych, precyzyjna geolokalizacja, itp., należą do kategorii danych osobowych. Logiczne jest, że dane systemów, które je zawierają, powinny być odpowiednio chronione. Szyfrowanie danych może być najskuteczniejszym sposobem ich ochrony.

Monitoring wizyjny to doskonałe narzędzie do podglądu zdarzeń z najbliższych kamer i wyświetlanie ich na mapach obiektu. Jest to najważniejszy system do różnego rodzaju ochrony nie tylko obwodowej, ale również: monitorowania osób i mienia oraz systemów radarowych. Nowoczesny system może zostać połączony z innymi, które mają związek z ochroną przeciwpożarową. Zastosowane dotąd regulacje w zakresie Rodo wyznaczają na przykład granice przyzwolenia instalowania monitoringu wizyjnego a także prawa ludzi, którzy jemu podlegają.Także podane są obowiązki pracodawcy odnośnie korzystania z różnych form monitorowania.

Przepisy prawa – Rodo

Korzystanie z nowoczesnych technologii dla sprawdzania działań pracowników trwa od dawna. Wykorzystywano kamery, lokalizatory GPS. Przepisy Rodo mają swoje odbicie w Kodeksie pracy, ponieważ dane oraz wizerunek pracowników zapisane w nagraniach to dane osobowe, które muszą być chronione. Monitoring wizyjny jest znanym w Polsce narzędziem znajdującym zastosowanie przy zwiększaniu bezpieczeństwa. Co składa się na to? Systemy przesyłu, kamery, rejestratory, które przetwarzają obraz, a trzeba przyznać, że są niezwykle precyzyjne.

Monitoring wizyjny jest uważany za jedną za inwazyjny sposób przetwarzania danych osobowych, dlatego organy zajmujące się ich ochroną stwierdziły, że mogą być wykorzystywane w ograniczonej formie. A powinno mieć to miejsce w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony mniej ingerujących w prywatność.

Kto może stosować monitoring wizyjny?

Obecnie działają przepisy Rodo wskazujące, kto może posiadać monitoring wizyjny:

  • Samorządy dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, zachowania porządku publicznego i dla ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej. W przypadku samorządów wojewódzkich dla ochrony mienia.
  • Szkoły dla zagwarantowania bezpieczeństwa uczniów i nauczycielom oraz dla ochrony mienia.
  • Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne na podstawie uzasadnionego interesu. 

Administratorzy danych osobowych, którzy stosują monitoring wizyjny muszą przestrzegać określonych zasad. Korzystanie z kamer musi posiadać ściśle określony cel, który jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i mieniu. Regularne monitorowanie osób za pomocą kamer musi mieć na uwadze ich prywatność, dlatego ich użycie musi być uzasadnione. 

Kiedy możliwe jest wykorzystywanie monitoringu wizyjnego?

Kodeks pracy (art.222) dopuszcza stosowanie monitoringu wizyjnego:

  • Do koniecznego zagwarantowania bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom.
  • W celu ochrony mienia.
  • W celu kontroli produkcji.
  • Dla zapewnienia tajemnicy informacji, aby nie narazić pracodawcy na szkodę.

Nagranie z monitoringu wizyjnego – czy stanowi dane osobowe?

Czy wizerunek danej osoby widoczny na nagraniu stanowi dane osobowe? Czym są dane według przepisów Rodo? To informacje o rozpoznanej bądź lub możliwej do rozpoznania osobie fizycznej. Na jakiej podstawie może być zidentyfikowana osoba? Dane takie jak: imię i nazwisko, informacje o miejscu przebywania, identyfikator internetowy. A także ujawniające tożsamość danej osoby poprzez jest wizerunek fizyczny, osobowość psychiczną, czynniki genetyczne, ekonomiczne. Z tego wynika, że dane osobowe mogą mieć formę w postaci obrazu, czyli ukazania wyglądu osoby, jej ubioru itp. Czyli na podstawie tych danych można określić jej tożsamość.

Jak to się ma to monitoringu wizyjnego? Dane osobowe przetwarzane przez takie urządzenia ma zasadność przy identyfikowaniu: wizerunku, szczególnych cech konkretnych osób a także np. numerów znajdujących się na pojeździe.Trzeba pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może rejestrować jedynie obraz bez dźwięku. Jeżeli zastosowane zostałyby mikrofony, uznano by to za działanie nielegalne wiążące się z odpowiedzialnością. Jakie pomieszczenia nie podlegają monitoringowi wizyjnemu w zakładzie pracy? Kodeks pracy wyznacza takie pomieszczenia, do których należą np.: szatnia, palarnia, stołówka. Przedsiębiorca stosujący monitoring wizyjny nie może wykraczać poza teren jego firmy.

Najnowsze aktualności

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko w dużych korporacjach, ale również w lokalnie działających firmach. Pozwala efektywniej zarządzać wybranymi obszarami, a także zapewnia ochronę...

Systemy zwalczania dronów

Systemy zwalczania dronów

Bezzałogowe pojazdy są systematycznie wprowadzane do naszego codziennego życia. Samochód bez kierowcy, samolot bez pilota, statek bez nawigatora, wszystko to już jest rzeczywistością. Urządzenie...