integracja

Systemy Wizualizacji

Współcześnie każdy system bezpieczeństwa obsługiwany jest przez osobę/osoby odpowiedzialne za weryfikację zdarzeń oraz podjęcie procedur działań związanych z ochroną obiektu, ludzi i mienia.
Systemy wizualizacji są podstawowym narzędziem wykorzystywanym do wyświetlania zdarzeń na mapach obiektu oraz podglądu z najbliższych kamer, a także integralną częścią naszych systemów: ochrony obwodowej, monitoringu osób, monitoringu mienia i systemów radarowych.

Świadomość sytuacyjna

Oprgoramowanie integrujące daje pełną świadomość sytuacyjną pracownikom ochrony, która jest tak ważna do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

integraca

Integracja wielu systemów zabezpieczenia technicznego pozwala znacząco ułatwić obsługę wielu systemów za pomocą jednej aplikacji

NIEZALEŻNOŚĆ

Wybór właściwego oprogramowania integrującego pozwala na dużą niezależność przy wyborze producentów poszczególnych systemów zabezpieczeń w obiekcie

Oprogramowanie PSIM

Physical Security Information Management (PSIM) to oprogramowanie, które zapewnia jednorodną platformę do integracji różnorodnych, niezależnych systemów bezpieczeństwa i innych urządzeń, pozwalając na zarządzanie całą infrastrukturą poprzez jeden, przejrzysty interfejs komunikacyjny uwzględniając wykorzystanie precyzyjnych procedur postępowania. W systemie PSIM możemy zintegrować pozostałe systemy dotyczące zabezpieczeń pożarowych tj. systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) czy systemy oddymiania etc.

PSIM integruje wiele systemów informacyjnych i bezpieczeństwa dostarczając szereg informacji podlegających analizie przez operatorów lub ze względu na ich charakter są automatycznie obsługiwane w ramach opracowanych procedur i polityki bezpieczeństwa. System bazując na opracowanych procedurach bezpieczeństwa na bieżąco analizuje informacje ze wszystkich zintegrowanych systemów oraz koreluje niezależne sytuacje alarmowe w zdarzenia o danym priorytecie reakcji.

Nasza pomoc

Wszystkie oferowane przez nas systemy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz przystosowane są do wizualizacji oraz koincydencji softwarowej z innymi urządzeniami. Posiadamy szeroką listę zintegrowanych systemów uznanych producentów wizualizacji, a także wdrożenia na obiektach m. in. infrastruktury krytycznej.

Nasz zespół inżynierów dobierze dla Państwa właściwy PSIM z wykorzystaniem naszych systemów bezpieczeństwa.