MONITORING OSÓB

Merya RTLS

Merya RTLS jest dedykowanym rozwiązaniem do ochrony osób pracujących w trudnych warunkach. System oparty jest na aktywnych radiowych tagach personalnych ze zintegrowanymi czujnikiem detekcji zmiany położenia osoby (przemieszczania się między strefami) lub jej bezruchu (omdlenie). System można połączyć z lokalną służbą ochrony i służbami ratownictwa.

bezpieczeństwo

Przycisk SOS na urządzeniu pozwala na szybkie przywołanie pomocy kiedy pracownik poczuje zagrożenie, jest uczestnikiem lub świadkiem wypadku

lokalizacja

Tagi RFID pozwalają na dokładną lokalizację pracowników na terenie chronionego obiektu oraz wizualizację na mapię zdarzeń alarmowych

automatyczna detekcja

System sam wykrywa niebezpieczne zdarzenia takie jak np. przewrócenie się pracownika, upadek z wysokości czy długi bezruch

Działanie systemu

System MERYA RTLS składa się z jednostki centralnej RLU, jednostek monitorujących FLM, detektorów RLS oraz tagów personalnych RLK. Jednostka RLU oraz FLM komunikują się ze sobą za pomocą sieci TCP/IP. Detektor RLS jest modułem radiowym, który zbiera sygnały z bezprzewodowych tagów personalnych RLK. Tagi komunikują się z detektorami na dedykowanej dla systemów alarmowych częstotliwości 868MHz w odległości do 40 m w bezpośredniej widoczności. Możliwe jest wydłużenie tego zasięgu do 80 m poprzez zastosowanie większej anteny. Detektory RLS można umieścić bezpośrednio na stanowiskach pracy (przy maszynie/urządzeniu) lub w pomieszczenie gdzie wymagane jest monitorowanie osób. Informacje z tagu RLK, który wykrywa czy osoba leży, nie rusza się, spada z wysokości lub wcisnęła przycisk „SOS”, w czasie rzeczywistym zostaną przesyłane do jednostki centralnej. Do pamięci jednostki RLU zapisywane są wszystkie informacje dotyczące sytuacji alarmowych oraz w której strefie osoba się znajdowała (w tym strefy do których osoba ma lub nie ma uprawnienia). Zdalny dostęp do systemu i zapisywanych informacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Dodatkowe możliwości

Zastosowań systemu MERYA RTLS jest wiele. W przypadku konfiguracji poszczególnych zasięgów detektorów RLS możliwe jest definiowanie uprawnień do każdego z obszarów (detektorów RLS). Przy nieuprawnionym pojawieniu się taga w danym obszarze, system takie zdarzenie natychmiast sygnalizuje. MERYA RTLS potrafi również wspomagać służby ochrony przy sprawdzaniu stanu osobowego w obiektach. Umożliwia zliczanie i identyfikowanie kto gdzie się znajduje. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku ewakuacji obiektu i weryfikacji czy ktoś został w strefie zagrożenia.