Co znaczy ochrona mienia

gru 6, 2021

Co znaczy ochrona mienia?

Zabezpieczenie nieruchomości, maszyn, sprzętów przed aktami wandalizmu oraz przed kradzieżą. Ochrona mienia może być wykonywana przez firmy ochroniarskie patrolujące teren lub/i przy użyciu urządzeń alarmowych i monitorujących. W drugim przypadku pomoc jest realizowana w momencie uruchomienia się odpowiedniego urządzenia. Niezbędne są nowoczesne systemy zabezpieczeń przeznaczone do wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania nienaturalnych czynników, które mogą wskazywać na istnienie zagrożenia dla mienia. Z ochrony mienia korzystają przedsiębiorstwa, biurowce, sklepy itd.

Przykłady systemów wykorzystywanych do ochrony mienia?

Zgodnie z polskim prawem ochrona mienia wiąże się z prowadzeniem działań zmierzających do uniemożliwienia dokonania przestępstw przeciwko mieniu. To także zapobieganie zaistnieniu szkody będącej następstwem takich zdarzeń i udaremnienie wejścia na teren osób nieuprawnionych. Ochronę mienia można interpretować, jako: bezpośrednią ochronę fizyczną oraz w formie zabezpieczeń technicznych. W przypadku pierwszej opcji ochrona mienia można być zarówno stała jak i doraźna odnosząca się do określonego obiektu. Natomiast druga opcja skupia się na zamontowaniu systemów przeznaczonych do zabezpieczenia danego budynku, terenu oraz mienia tam się znajdującego.

Zabezpieczenia techniczne są niezbędne do profesjonalnej ochrony mienia, w tym celu wykorzystywane są:

  • System ochrony obwodowej, w który zaangażowane są bezprzewodowe detektory instalowane na bramach, ogrodzeniach i furtkach.
  • Kontrola dostępu – uzupełniona o czytniki RSW i RLS. To inteligentne zarządzanie dostępem do budynków, drukarek czy konkretnych pomieszczeń. Technologia szyfrowania kart bez możliwości skopiowania i wyprodukowania karty o takim samym numerze, co blokuje dostępu do danego obiektu i mienia.
  • Systemy włamania i napadu – ochrona przed włamaniem, dzięki zastosowaniu detekcji w czujkach alarmowych, a także ochrona dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu bezprzewodowych detektorów na przykład takich jak akcelerometr 3-osiowy.

Zamontowanie takich oraz innych sprzętów elektronicznych zabezpiecza zarówno budynek jak i teren przyległy. Jest to doskonała metoda ochrony mienia, dzięki której majątek firmy jest stale kontrolowany i strzeżony. Aby przestrzeń miała zapewnioną efektywną ochronę, niezbędne są oględziny danego terenu. Na tej podstawie specjaliści wybierają odpowiednie techniczne środki zabezpieczeń, które najlepiej sprawdzą się w danym miejscu, co pozwala opracować plan ochrony mienia.

Monitorowanie obiektu dla ochrony mienia

Ochrona elektroniczna polega na odbieraniu oraz rejestrowanie sygnałów pochodzących z konkretnych obiektów 24 godziny na dobę. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości osoba obsługująca sprzęt podejmuje stosowne działania. Muszą one być zgodne z przepisami prawnymi i obowiązującymi na danym terenie. Monitorowanie terenu lub obiektu może być wykonywane drogą radiową a także internetową. Każdy sprzęt elektroniczny jest dobierany do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki stałemu kontrolowaniu informacji przesyłanych z urządzeń zleceniodawca może być pewien bezpieczeństwa swojego mienia.

Ochrona obwodowa to priorytet dla ochrony mienia

Systemy ochrony obwodowej to środki, które chronią przed dostępem intruzów. Systemy te dają sygnał alarmowy, gdy ktoś przekroczy linię bezpieczeństwa, co oczywiście pozwala na podjęcie na czas odpowiednich działań, aby zapobiec niepożądanemu wtargnięciu do chronionego obszaru. Dlatego instalacja systemu ochrony obwodowej jest jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań w celu zabezpieczenia terytorium domu oraz przedsiębiorstwa. Nowoczesny system zareaguje, gdy wykryje określone wskaźniki wbudowane w algorytm procesora.

Najnowsze aktualności

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko w dużych korporacjach, ale również w lokalnie działających firmach. Pozwala efektywniej zarządzać wybranymi obszarami, a także zapewnia ochronę...

Systemy zwalczania dronów

Systemy zwalczania dronów

Bezzałogowe pojazdy są systematycznie wprowadzane do naszego codziennego życia. Samochód bez kierowcy, samolot bez pilota, statek bez nawigatora, wszystko to już jest rzeczywistością. Urządzenie...