Potrzeba bezpieczeństwa prowadzi do stosowania coraz skuteczniejszych środków zapobiegawczych. Ludzie popełniają błędy i często wspomina się, że właśnie to jest najsłabszy element wielu systemów. Algorytmy okazują się za to bezwzględne i nieomylne. W przypadku najważniejszych miejsc pewność dostarczenia zasilania jest tak duża, że potencjalny przestępca nie może liczyć na taryfę ulgową. Wiele rozwiązań znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Pamiętajmy, że jednym z elementów jest samo wykorzystanie pewnej zasady działania. Drugim jest stały rozwój poprzez doskonalenie technologii. Wychodząc z tego założenia, przechodzimy do głównego tematu tego artykułu. Radary są rozwiązaniami, które doskonale rozwijały się jeszcze w latach 30 i 40 XX wieku. Obecnie są to jednak znacznie doskonalsze technologie wspomagane przez wydajne algorytmy. Jak działają systemy radarowe? To pytanie będzie podstawą dla konstrukcji tego artykułu.

Gdzie wykorzystuje się radary?

Radar jest uniwersalną technologią, która może być wykorzystywana do różnorodnych celów. Jednocześnie stale poszukuje się doskonalenia dostępnych możliwości. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się wykorzystanie radarów w motoryzacji. Podstawą w tej sytuacji jest dokładne ustalanie parametrów ruchu (choćby detekcja prędkości) czy wykrywać przeszkody w martwych punktach. Bardziej zaawansowane technologie to nawet automatyczne hamowanie awaryjne. W ramach tego artykułu skupimy się jednak na innych systemach radarowych. Te świetnie nadają się do zabezpieczenia rozległych terenów. Jest to często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, gdzie trzeba połączyć kontrolę nad dużym obszarem oraz wysoką skuteczność. To z kolei jest realizowane właśnie dzięki systemom radarowym.

Jak działają systemy radarowe?

Sama zasada działania bywa dla większości bardziej tajemnicza niż to, po co dane rozwiązanie się stosuje. W największym uproszczeniu standardowy radar działa dzięki wykorzystaniu fizycznego zjawiska efektu Dopplera. Polega ono na występowaniu różnicy pomiędzy częstotliwością fali wejściowej oraz wyjściowej w zależności od prędkości pomiędzy elementem źródłowym oraz odbijającym. Oczywiście sama energia może być sztucznie wygenerowana. W praktyce mogą to być różne fale elektromagnetyczne. Na podstawie czasu powrotu możliwe jest obliczenie odległości danego obiektu od źródła emitującego. Radar dopplerowski jest ogólną kategorią, która dzieli się jeszcze na mniejsze podtypy. Kolejny podział wyróżnia radar o fali ciągłej, pulsacyjno-dopplerowski czy modulację częstotliwości.

Zasada działania a rodzaj radaru

Opisując temat podtypów radarów dopplerowskich, możemy wskazać różnice w zasadzie działania. Ten, który wykorzystuje fale ciągłe, jak sama nazwa wskazuje, korzysta ze stałej częstotliwości emitowanych fal. Po powrocie częstotliwość jest już inna i tym samym otrzymuje się informacje. Radar pulsacyjno-dopplerowski łączy poprzednie wykorzystanie stałej częstotliwości z emitowaniem impulsów. Modulacja częstotliwości to metoda polegają na zmianie fali, w których można przecież nawet zakodować informację. Zdaje sobie z tego sprawę każdy, kto kiedykolwiek słuchał radio.

Systemy radarowe jako skuteczna forma ochrony

Systemy radarowe to dobranie wielu urządzeń, których współpraca zabezpiecza pełnię bezpieczeństwa. Wielką zaletą tego rozwiązania jest skuteczne analizowanie ogromnej przestrzeni. Jednocześnie jest to połączone z wysoką skutecznością. Skuteczne systemy mogą obejmować swoim działaniem nawet 5 km. Sama zasada działania jest w tym przypadku podobna jak to, co zostało opisane wcześniej. Dodatkiem w nowych rozwiązaniach jest wykorzystanie automatyki, która przyczynia się do błyskawicznej analizy informacji. Algorytmy znacząco rozszerzają funkcjonalność radarów. Przykładowo rozpatrzmy technologię MHT. W tej sytuacji na bieżąco kontrolowany jest sposób ruchu i informacje uznane za niepotrzebne, są ignorowane. Przykładowo przelot ptaków jest odmienną sytuacją niż próba napaści na teren przedsiębiorstwa. Algorytmy potrafią jednak znacznie więcej i możliwe jest rozróżnienie ptaka od drona.

Mnogość sensorów i wielkie systemy

Poważne przedsiębiorstwa stosują dywersyfikację źródeł ochrony. Oznacza to choćby połączenie radarów, kamer i czujników ruchu. Warto zwrócić uwagę, że istnieją uniwersalne systemy, które mają to wbudowane w ramach pojedynczego urządzenia. Pojawia się choćby możliwość stosowania technologii radarowych w połączeniu z sensorem wizyjnym oraz akustycznym. Wszystko dodatkowo wspomagane przez działanie automatyki. Efektem jest zabezpieczenie nawet ogromnego terenu, a ponadto całość jest jednym niezawodnym systemem. Na początku artykułu wspomnieliśmy o rozwoju technologii. Warto ten temat poruszać, ponieważ nowoczesne rozwiązania wykazują wcześniej wspomniane możliwości (ogromne tereny oraz działanie w szerokim zakresie stopni) przy stosunkowo niewielkich rozmiarach w odniesieniu do tak dużego zasięgu. Sama zasada działania nie jest skomplikowana, a jednocześnie efekt jest imponujący. Efektem jest ewolucja na przestrzeni lat. Automatyka stanowi jeden z kluczowych elementów, które należy rozpatrywać w pierwszej kolejności.