Dlaczego technologie bezprzewodowe w ochronie perymetrycznej mają sens?

maj 5, 2022

Od dawna ochrona obwodowa jest uznawana za najważniejsze zabezpieczenie przed wtargnięciem intruzów do chronionego obiektu. Środki stosowane do zabezpieczenia obwodu obejmują coraz częściej wysokiej jakości zintegrowane systemy zabezpieczenia technicznego. Ochronę stanowią już fizyczne bariery, które dodatkowo są wspierane elektronicznymi systemami detekcji wtargnięcia, systemami kamer oraz stałymi patrolami. Technologie bezprzewodowe w ochronie perymetrycznej, czyli w tzw. systemach napłotowych są niezwykle skuteczną metodą i wspierają zewnętrzną ochronę terenu. Dzięki wdrożeniu takiego systemu możliwe jest szybkie ostrzeganie, które stanowi niezawodną ochronę.

Jak wszystkie rozwiązania techniczne, elektroniczne zabezpieczenia obwodowe przeszły długą ewolucję od prostych do niezwykle złożonych rozwiązań wykorzystujących coraz bardziej złożone algorytmy. Zaawansowane technologie bezprzewodowe w ochronie perymetrycznej podnoszą skuteczność kontroli dostępu do chronionego obiektu, przy minimalnych kosztach instalacji. Bazują na czujnikach wibracyjnych w technologii MEMS, montowanych bezpośrednio na ogrodzeniu. Każdy z detektorów nadzoruje wybrany fragment ogrodzenia. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby pokonania ogrodzenia takich jak wspinanie się, mechaniczne próby uszkodzenia ogrodzenia, detektor natychmiast przesyła sygnał alarmowy do sterownika. Ten przekazywany jest dalej do centrum monitorowania alarmów, gdzie operator na mapie widzi miejsce wtargnięcia intruza.

Ochrona obwodowa bez przewodów ma sens

Układanie kabli podczas tworzenia systemu ochrony obwodowej jest czasem trudną, czasochłonną i kosztowną pracą. Ponadto istnieje wiele obiektów, w których montaż tras kablowych jest utrudniony lub w ogóle niemożliwy ze względu na warunki panujące na chronionym obiekcie. Zastosowanie technologii bezprzewodowej w ochronie perymetrycznej zwalnia z konieczności układania przewodów i montażu zabezpieczeń przepięciowych. Technologie bezprzewodowe są bowiem wolne od przepięć, które mogą zniszczyć wszystkie elementy systemu. Głównymi elementami ochrony napłotowej są bezprzewodowe detektory zamocowane na ogrodzeniu i tworzące linię ochrony, w której każdy element ma swój unikalny identyfikator. Taka adresowalność całego systemu pozwala na łatwą integrację z kamerami obrotowymi. Kamera automatycznie obraca się w kierunku detektora, który wykrył zagrożenie.

System działa na zasadzie sekwencyjnego przekazywania sygnału radiowego z jednego czujnika do drugiego. W przypadku awarii jednego z nich, sygnał jest przesyłany do następnego na odległość do 20 metrów. Moc radia jednego z detektorów jest automatycznie wzmacniana, kiedy zostanie wykryta taka awaria. Czujniki przez cały czas przekazują dane o alarmach, błędach, sile wiatru i stanie technicznym do jednostki monitorującej znajdującej się na końcu linii. Jednostka monitorująca wysyła wszystkie zebrane dane do centralnego sterownika w celu analizy. Dzięki analizie sygnałów z wielu detektorów możliwe jest skuteczne filtrowanie fałszywych alarmów.

Konfiguracja systemu może być zamknięta lub otwarta. W systemie zamkniętym wykorzystywana jest tylko jedna jednostka monitorująca, pracująca zarówno w trybie odbioru i nadawania sygnału. W systemie otwartym stosuje się dwa takie urządzenia, instalowane na końcach linii, jeden służy do transmisji sygnału, drugi do odbioru. Do jednego sterownika centralnego można jednocześnie podłączyć do 10 jednostek monitorujących. Do konfiguracji i sterowania systemem wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie dostarczane przez producenta.

Na czym polega bezprzewodowa ochrona perymetryczna?

Największą zaletą systemu napłotowego do ochrony obwodowej jest wykorzystanie technologii bezprzewodowej do transmisji danych. Opiera się ona na wykorzystaniu czujników RFID, składających się z trójosiowego akcelerometru i elektronicznego żyroskopu. Elementy te pozwalają urządzeniom śledzić wszelkie zmiany własnego położenia, które pojawiają się, gdy intruz dotknie chronionego ogrodzenia. Dzięki temu wykrywane jest wspinania się po ogrodzeniu lub próby naruszania integralności ogrodzenia poprzez cięcie, podnoszenie lub odginanie. W czasie rzeczywistym rejestrowane są również próby demontażu samych czujników, co także generuje sygnał alarmowy. Wszystkie przesyłane bezprzewodowo dane są szyfrowane.  Identyfikatory są przymocowane bezpośrednio do ogrodzenia za pomocą specjalnych płytek montażowych, przystosowanych do każdego rodzaju ogrodzenia.

Cechą napłotowych systemów bezpieczeństwa jest to, że można je zainstalować na różnego rodzaju ogrodzeniach np. ogrodzenia siatkowe, panelowe, spawane lub drewniane.  Jeden czujnik może monitorować jedno lub dwa przęsła ogrodzenia, w zależności od jego typu.  W technologii bezprzewodowej instalacja detektorów oraz ich ewentualny demontaż jest bardzo szybki, dzięki czemu nadają się także do monitorowania obiektów tymczasowych np. place budowy. W łatwy sposób można także powiększać monitorowany obszar obiektów stacjonarnych poprzez dokładanie kolejnych elementów i jedynie zmieniając konfigurację całego systemu.

Bezprzewodowa ochrona perymetryczna jest również stosowana do ochrony magazynów, obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, parkingów, domów prywatnych i przedsiębiorstw.

Dlaczego konieczna jest bezprzewodowa ochrona perymetryczna?

Rosnąca skala zagrożeń sprawia, że ochrona perymetryczna staje się coraz istotniejszym elementem ochrony zarówno na obiektach państwowych, jak i prywatnych. Rozległe obiekty, są częstym celem ataków i włamań. Środki techniczne pomagają zminimalizować straty właścicielom firm i szybko reagować na pojawiające się zagrożenia. Dla skutecznej ochrony obwodowej obiektów ważna jest odporność na wszelkie fałszywe alarmy powodowane przez deszcz, burzę czy wiatr. Jest to osiągane dzięki jednoczesnemu wykrywaniu zdarzeń przez kilka detektorów i analiza wszystkich zebranych sygnałów. Bezprzewodowa ochrona perymetryczna może współpracować z różnymi programami typu VSM/PSIM do integracji technicznych systemów zabezpieczeń.

Do kwestii ochrony obwodowej, a co więcej, do bezpieczeństwa obiektu należy podchodzić  całościowo na podstawie szczegółowej koncepcji. Zdarzenie wykryte przez system ochrony perymetrycznej powinien pociągać za sobą rozpoczęcie odpowiedniej procedury alarmowej. Takie procedury powinny znaleźć się właśnie w opracowanej koncepcji bezpieczeństwa. Założenie odpowiedniej koincydencji z innymi systemami np. monitoringu wizyjnego pozwala operatorowi systemu na szybką, wizyjną weryfikację wykrytych zdarzeń. Takie całościowe podejście pozwala działać znacznie skuteczniej, a co najważniejsze, zdecydowanie obniża koszty wykorzystania systemu w kolejnych latach.

Rozwój bezprzewodowych systemów ochrony perymetrycznej postępuje bardzo szybko. Systemy są coraz bardziej zaawansowane i niezawodne niż ich poprzednicy. Nowe możliwości technologiczne pozwalają instalatorom oraz integratorom bezpieczeństwa na zaoferowanie swoim klientom dodatkowego poziomu ochrony w postaci zabezpieczenia strefy perymetrycznej.

Najnowsze aktualności

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko w dużych korporacjach, ale również w lokalnie działających firmach. Pozwala efektywniej zarządzać wybranymi obszarami, a także zapewnia ochronę...

Systemy zwalczania dronów

Systemy zwalczania dronów

Bezzałogowe pojazdy są systematycznie wprowadzane do naszego codziennego życia. Samochód bez kierowcy, samolot bez pilota, statek bez nawigatora, wszystko to już jest rzeczywistością. Urządzenie...