Czy monitoring wizyjny jest skuteczną ochroną mienia?

lut 11, 2022

Klasyczne systemy rejestracji obrazu coraz częściej zastępowane są zdalnymi systemami monitoringu wizyjnego. Pozawala to zareagować kiedy na chronionym obiekcie pojawia się zagrożenie, a nie spędzać godziny na poszukiwaniu intruza na nagraniach. Zdalny monitoring wizyjny pozwala reagować w momencie kiedy dochodzi do zagrożenia. Wcześniejsze, klasyczne podejście pozwalało jedynie na sprawdzenie kto lub w jaki sposób dokonał kradzieży – do strat na obiekcie jednak już dochodziło. Zdalny monitoring wizyjny zapewnia ochronę terenu o każdej porze dnia i w każdych warunkach. Stacja monitorowania alarmów, otrzymuje alarmy tylko w momentach kiedy systemy analizy wizyjnej zauważą na obiekcie intruza. To pozwala działać bardzo szybki i zmniejsza obciążenie operatorów monitoringu wizyjnego. Zmiana potrzeb Zapotrzebowanie na usługi monitoringu wizyjnego stale rośnie. Ma to między innymi związek ze stale rosnącymi kosztami klasycznej ochrony lub wręcz problem z zatrudnieniem odpowiednich pracowników. Centra monitorowania alarmów, mogą znajdować się w dowolnej odległości od chronionego obiektu, dzięki zdalnej transmisji alarmów. To także daje klientom dużą niezależność przy wyborze firmy świadczącej usługę monitoringu wizyjnego. Popyt na monitoring wizyjny stale rośnie także w mniejszych obiektach, gdzie do tej pory wykorzystywane były jedynie systemy alarmowe. Wzrost zapotrzebowania świadczy także o coraz większym przekonaniu o skuteczność takich rozwiązań. Ochrona wizyjna, to pierwszy krok w kierunku zapewnienia ochrony mienia, nawet przy niewielkich nakładach finansowych. Kamery IP oraz oprogramowanie typu VMS pozwalają na elastyczną rozbudowę systemów także w przyszłości. Nadzór wizyjny do ochrony mienia – jak to działa? Obecnie najbardziej popularnym rozwiązaniem są kamery IP oraz oprogramowanie typu VMS pozwalające na rejestrację obrazu na obiekcie. To w kamerach lub na serwerach zapisujących obraz działają algorytmy wizyjne pozwalające na skuteczną detekcję intruza lub innego zagrożenia np. ognia, dymu, pozostawiony obiekt itp. W momencie detekcji danego zdarzenia, informacja o alarmie jest wysyłana do centrum monitorowania alarmów. Dzięki temu, po kilku sekundach operator w centrum ma pełną świadomość sytuacyjną co wydarzyło się na obiekcie i natychmiast może podjąć właściwą interwencję. Może to być np. komunikat audio wygłoszony przez tubę głośnikową lub wysłanie grupy interwencyjnej. Analiza wizyjna obrazu z kamer to tylko jeden ze sposobów generowania alarmów. Urządzeniem inicjującym alarm mogą być także inne rozwiązania do perymetrycznej ochrony obiektów. Coraz częściej stosowane są bezprzewodowe systemy ochrony napłotowej, czujki alarmowe lub bariery mikrofalowe. W momencie wywołania alarmu przez jeden z systemów, operator monitoringu otrzyma obraz z powiązanej kamery w celu wizyjnej weryfikacji alarmu. Przesyłanie alarmów do centrum monitoringu ma niewątpliwie jeszcze jedną olbrzymią zaletę. Alarmowa sekwencja wizyjna nie tylko jest przechowywana lokalnie na obiekcie lecz także zapisywana jest na serwerze w centrum monitorowania alarmów. Wówczas nawet jeśli dojdzie do kradzieży lub uszkodzenia urządzenia zapisującego wideo, kopia nagrania zawsze będzie pozostawać bezpieczna na serwerze centralnym. Dodatkowo podłączenie lokalnego systemu do centrum monitorowania alarmów ma jeszcze jedną olbrzymią zaletę. Centrum monitoringu przez cały czas nadzoruje także stan technicznych wszystkich elementów wykorzystywanych w systemie. Dzięki temu np. uszkodzenie jednej z kamer czy dysku od razu są wykrywane i mogą być szybko naprawione. To pozwala zachować pewność, że system zawsze zadziała prawidłowo kiedy tylko będzie taka potrzeba. To także możliwość zaoszczędzenia środków koniecznych na okresowe przeglądy konserwacyjne. Kiedy wiemy, że wszystko działa w sposób prawidłowy, nie ma potrzeby wysyłania serwisantów. Projekt na miarę Wizyjne system zabezpieczenia wizyjnego w połączeniu z perymetrycznymi systemami ochrony powinny zawsze być dostosowane do potrzeb klienta. Tylko właściwie wykonany projekt, pozwala na osiągnięcie maksymalnej skuteczności systemu. To także ścisła współpraca z firmą, która będzie odpowiadać za monitorowanie obiektu, pozwoli na dobranie właściwych rozwiązań technicznych. Bardzo ważne jest bowiem wytypowanie najbardziej zagrożonych obszarów, istotnych stref lub miejsc gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń jest najwyższe. Należy także ustalić jakie osoby, w których strefach i o jakich porach mogą się poruszać. Przy obiektach dużych i bardziej złożonych niejednokrotnie przed przygotowanie projektu należy dokonać obszerniejszej oceny ryzyka. W chronionych obiektach można stosować różne metody monitoringu, zarówno indywidualne jak i kompleksowe. Są to m.in.: – Systemy kontroli dostępu – pozwalające także na świadczenie usługi zdalnej recepcji – Systemy sygnalizacji pożaru – Nadzór wizyjny z analizą wizyjną, rejestracją i transmisją obrazu – System monitoringu GPS pozwalający dodatkowo na ochronę pojazdów i innych ruchomych obiektów. Jakie są najważniejsze korzyści: – Oszczędności finansowe – system zabezpieczenia technicznego monitorowany jest zdalnie co znacznie zmniejsza koszty jego obsługi – Elastyczność – dostęp do systemu zabezpieczenia możliwy jest zdalnie z praktycznie dowolnego miejsca na świecie – Wyższa skuteczność systemu nadzoru pozwala zmniejsza starty na obiektach – W sytuacji wykrycia zagrożenia pracownik ochrony otrzymuje natychmiast powiadomienie alarmowe. Jak widać współczesne systemy dozoru wizyjnego w koincydencji z innymi systemami zabezpieczenia pozwalają w pełni nadzorować chronione mienie. Każda próba kradzieży może być wykryta praktycznie w czasie rzeczywistym i natychmiast można próbować zapobiec takiemu zdarzeniu. To właśnie ten czas w chwili zagrożenia jest tak cenny i o niego warto walczyć.

Najnowsze aktualności

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Jak działają czytniki kontroli dostępu?

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko w dużych korporacjach, ale również w lokalnie działających firmach. Pozwala efektywniej zarządzać wybranymi obszarami, a także zapewnia ochronę...

Systemy zwalczania dronów

Systemy zwalczania dronów

Bezzałogowe pojazdy są systematycznie wprowadzane do naszego codziennego życia. Samochód bez kierowcy, samolot bez pilota, statek bez nawigatora, wszystko to już jest rzeczywistością. Urządzenie...