Bezpieczne i inteligentne miasta

Smart City

Do 2050 r. 70% ludności świata będzie mieszkać w miastach. Technologie inteligentnego miasta, które zapewniają bezpieczną łączność, uwierzytelnianie i zarządzanie danymi uwierzytelniającymi, będą miały zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji w zakresie mobilności, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, infrastruktury i edukacji.

Projektanci aplikacji Smart City muszą myśleć, w jaki ludzie korzystają z infrastruktury i usług, takich jak budynki, sklepy, transport, szkoły i atrakcje. Odpowiednie zarządzanie użytkownikami i ich interakcją z zasobami miasta zwiększa bezpieczeństwo, wygodę i efektywność.

 

Platforma Bezpieczeństwa LEGIC umożliwia dostawcom usług Smart City bezpieczne zarządzanie użytkownikami przy jednoczesnej personalizacji oferty. Dzięki temu usługi stają się bardziej atrakcyjne i użyteczne, a koszty operacyjne niższe.

co umożliwa platforma bezpieczeństwa Legic?

 • Rejestracja i uwierzytelnianie urządzeń w oparciu o rozwiązania sprzętowe i najnowocześniejsze szyfrowanie
 • Dostęp do urządzeń i infrastruktury oraz ich kontrola w oparciu o inteligentną kartę / smartfona oraz uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Bezpieczne udostępnianie indywidualnych danych uwierzytelniających: Kto może korzystać z czego, kiedy i gdzie w oparciu o osobiste dane uwierzytelniające
 • Gromadzenie danych dotyczących użytkowania: Kto czego używał, jak długo, kiedy i gdzie
 • Skalowalne uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kodu PIN, uwierzytelniania dwuskładnikowego lub biometrii
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych z wysokim poziomem bezpieczeństwa w oparciu o certyfikowany Secure Element (EAL5+)
 • Programowalne, bezpieczne środowisko (EAL5+) do hostowania wbudowanych aplikacji Smart City
 • Możliwość pracy w trybie online/offline przy niskim poborze mocy, idealne dla aplikacji zasilanych bateryjnie, gdzie zarówno użytkownik, jak i infrastruktura mogą być w trybie offline

Dzięki połączonej Platformie Bezpieczeństwa LEGIC aplikacje Smart City mogą zdalnie uwierzytelniać, zarządzać i monitorować interakcje między ludźmi, urządzeniami i infrastrukturą w oparciu o indywidualne dane uwierzytelniające użytkowników.

Zalety stosowania modułów z chipem Legic ?

Podstawą bezpieczeństwa w systemie z usługą LEGIC Connect jest szyfrowanie danych metodą end-to-end na trasie między jednostką nadrzędną, a modułem logicznym zawartym w układzie scalonym LEGIC Reader zainstalowanym w urządzeniu brzegowym.

Dostępność takich układów sprawia, że takie rozwiązanie może zostać zaimplementowane w praktycznie dowolnym miejscu, pozwalając użytkownikowi na interakcję za pomocą swojej karty lub smartphone-a. 

Dane i aplikacje są chronione w różnych częściach systemu za pomocą metod kryptograficznych z wykorzystaniem algorytmów AES 128/256 bit, DES, 3DES.

Rozwiązanie to może być łatwy sposób integrowane m.in z: rowerami miejskimi, hulajnogami, w obiektach użyteczności publicznej, w komunikacji miejskiej, na parkingach, w muzeach. Dzięki temu za pomocą jednej karty miejskiej mieszkaniec może korzystać z wielu różnych usług. 

Obszary zastosowań modułów z chipem Legic:

 • inteligentne miasto
 • logistyka – IoT
 • kontrola dostępu w urządzeniach
 • automaty sprzedające – vending machines
 • obiekty parkingowe
 • stacje benzynowe
 • ładowarki samochodowe
 • identyfikacja w przemyśle
 • kontrola czasu pracy
 • dostęp do wynajmowanych apartamentów