OCHRONA OBWODOWA

Bariery Mikrofalowe BM 

Bariery mikrofalowe stanowią skuteczną ochronę obwodową wykrywającą osoby niepowołane, szczególnie wtedy kiedy brakuje ogrodzenia lub nie ma możliwości zamontowania detektorów napłotowych.

Idealne zabezpieczenie terenów otwartych

Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest korelacja barier mikrofalowych stanowiących uzupełnienie napłotowej ochrony obwodowej oraz innych systemów wspomagających skuteczną ochronę terenu zewnętrznego, np. analityka w kamerach termowizyjnych lub światła białego.

Bariery mikrofalowe serii BM włoskiej firmy AVS Electronics uznane są na całym świecie i stosowane w obiektach infrastruktury krytycznej, tj. jednostki wojskowe, elektrownie atomowe, lotniska, rafinerie, zakłady karne etc., a także sektorze prywatnym, tj. magazyny, fabryki, parkingi, rezydencje i inne.

IDEA

Bariera mikrofalowa BM składa się z 2 jednostek – 1 nadajnika (TX) i 1 odbiornika (RX) – zamontowanych w odległościach max 60, 120 lub 200 metrów. Nadajnik emituje w sposób ciągły mikrofale w kierunku odbiornika. Intruz, w momencie naruszenia strefy monitorowanej przez mikrofale, redukuje odbierany przez odbiornik sygnał, aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu i wygenerowania alarmu. Ochronę obwodową uzyskuje się przez zainstalowanie wielu barier na jednym obiekcie.

Podstawowe cechy

Wyższe bezpieczeństwo

Strefa bezpieczeństwa jest szerokim i wysokim pasem, nie można jej przejść bez wygenerowania alarmu. Zapewnia to większe bezpieczeństwo w porównaniu z innymi technologiami.

Niższa liczba fałszywych alarmów

Ustawienie czułości detekcji na zwierzęta jest łatwe: poziom alarmu jest zaprogramowany tak, aby ignorować małe zwierzęta i generować mniej fałszywych alarmów. Bariery BM rozróżniają prawdziwe naruszenie strefy od czynnika dyskwalifikującego (np. samochodu zaparkowanego między barierami).

Wspólny interfejs i instalacja

Słupki BM mają tylko 120 cm wysokości: są łatwe i szybkie w montażu, dzięki czemu koszt montażu jest niższy w porównaniu do innych technologii. Bariera jest również łatwa w konfiguracji (kilka trymerów i przełączników typu dip-switch). Dzięki regularnym wyjściom NC, bariery BM współpracują ze wszystkimi SSWiN i CCTV.

Planarna antena mikrofalowa

Od 2003 roku bariery BM posiadają anteny planarne o zmniejszonym o 20% obszarze czułości w porównaniu z poprzednimi antenami parabolicznymi. Bariery BM można zainstalować na dłuższych obwodach, co pozwala na znaczne oszczędności. Ponadto, w celu ochrony przed deszczem, anteny paraboliczne wykorzystują duże, rozległe, trudne w obsłudze wodoodporne obudowy, podczas gdy płaskie anteny planarne BM są chronione przed warunkami atmosferycznymi poprzez umieszczenie ich w bardzo wytrzymałej obudowie ochronnej, która zapobiega kondensacji i późniejszej korozji.

Środowisko pracy

Bariery BM działają w każdych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz, mgła) bez efektu redukcji odległości, w przeciwieństwie do aktywnych barier podczerwieni. Jeśli temperatura spadnie poniżej -5 ° C, istnieje możliwość zamontowania zestawu grzewczego TERM1. Zakres temperatur pracy BM to -40 / + 60 ° C.

Zasilanie

Bariery BM M i BM HP są zasilane napięciem 13,8 V DC. Seria VAC jest bezpośrednio zasilana z sieci głównej (230 V AC) i zawiera opcjonalną baterię rezerwową, aby zapewnić zasilanie w przypadku braku energii elektrycznej z sieci. Zasilanie 230V upraszcza okablowanie i obniża koszty instalacji.

Certyfikacja

Wszystkie bariery posiadają aktualne certyfikaty stosowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełnienie Normy Obronnej NO-04-A004:2016. Bariery mikrofalowe są zgodne z Grade 3 oraz klasą środowiskową IV według normy PN-EN-50-131.

Zalety cyfrowych barier BM HP

Automatyczna kontrola wzmocnienia sygnałów (AGC)

Wahania parametrów środowiskowych mogą czasem poprawiać lub pogarszać odbiór poziomu mikrofal. AGC automatycznie optymalizuje ten poziom, aby utrzymać go na stałym poziomie.

Zmniejszenie obszaru wrażliwości

Bariery mogą cyfrowo zmniejszyć obszar wrażliwości nawet o 30%, a następnie ignorować ruchy obiektów peryferyjnych (np. od ogrodzeń lub drzew), które są źródłem niechcianych alarmów.

Filtr fałszywych alarmów

Bariery BM HP automatycznie rejestrują do 3600 zdarzeń, z możliwością klasyfikacji jako alarmy poprawne i fałszywe. BM HP weryfikują następnie nowe zdarzenia zgodnie z tą bazą danych i zatrzymują alarmy fałszywe.

Cyfrowy interfejs

Oprócz wyjść NC i innych standardowych ustawień, BM HP posiada port USB i RS485 do połączenia z koncentratorem RS485 lub panelem sterowania AVS.

Oprogramowanie

Poprzez lokalny port USB lub zdalnie przez PSTN, GSM lub IP, oprogramowanie HPWIN pokazuje wszystkie parametry, oscyloskop, 3600 ostatnich zdarzeń alarmowych (z datą i godziną) oraz udostępnia wszystkie narzędzia do ustawienia barier.

Zasilanie

Bariery BM M i BM HP są zasilane napięciem 13,8 V DC. Seria VAC jest bezpośrednio zasilana z sieci głównej (230 V AC) i zawiera opcjonalną baterię rezerwową, aby zapewnić zasilanie w przypadku braku energii elektrycznej z sieci. Zasilanie 230V upraszcza okablowanie i obniża koszty instalacji.

Certyfikacja

Wszystkie bariery posiadają aktualne certyfikaty stosowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełnienie Normy Obronnej NO-04-A004:2016. Bariery mikrofalowe są zgodne z Grade 3 oraz klasą środowiskową IV według normy PN-EN-50-131.