system ochrony obwodowej

Varya Perimeter

System ochrony obwodowej oparty o bezprzewodowe detektory RFID montowane bezpośrednio na ogrodzeniach, bramach i furtkach. Na poszczególne elementy ogrodzenia instaluje się detektory FLA, które rejestrują każde drganie ogrodzenia np. wstrząsy, nachylenie, przejście przez ogrodzenie, próbę uszkodzenia czujnika, fragmentu płotu czy odcięcie siatki. Detektory te nie wymagają okablowania, a informacje o alarmie przekazywane są od jednego do następnego w kolejności, aż do odebrania informacji przez jednostkę centralną FLU. Dzieje się to z szybkością transmisji 300 detektorów FLA na sekundę, a standardowa częstotliwość odświeżania sygnału odbywa się co 3 sekundy.

W przypadku utraty transmisji radiowej z jednym detektorem, nastąpi przeskok transmisji danych na kolejny tzw. „jumping”. Ten proces jest całkowicie automatyczny i nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu, a informacja o zdarzeniu zostanie przekazana do jednostki centralnej.

Dokładnie wiemy, w którym miejscu płotu dzieje się coś niepokojącego. W przypadku odnalezienia i zneutralizowania źródła zakłócenia system kalibruje się automatycznie i samoczynnie wraca do pełnej sprawności. Co 24 h przeprowadza również autokontrolę w celu sprawdzenia poprawności działania, zgodnie z wymogami GRADE 4.

Dzięki zastosowaniu technologii WAV (Weather Alarm Verification), każdy detektor rozpoznaje niekorzystne warunki atmosferyczne, co sprawia, że system spełnia najwyższe standardy ochrony obwodowej przy minimalnej liczbie fałszywych alarmów spowodowanych złymi warunkami pogodowymi tj. silny wiatr, gradobicie, deszcz, śnieg, mgła. Unikalną cechą Varya Perimeter w porównaniu do systemów kablowych jest odporność systemu na wyładowania atmosferyczne.

Detektory można umieszczać na wszelkich typach bram i ogrodzeń (siatkowe, panelowe, stalowe, z blachy, drewniane). Nie wymagają zewnętrznego zasilania, a żywotność baterii wynosi minimum 6 lat. Architektura całego systemu nie jest skomplikowana, a sam montaż czujników jest bardzo szybki. Użytkownik może liczyć na elastyczność systemu w sytuacji przeniesienia lub wymiany ogrodzenia. Istnieje możliwość stworzenia obwodu mobilnego w przypadku chociażby imprez masowych.

Skuteczna ochrona

System charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na fałszywe alarmy, co sprawia że osiąga najwyższą jakość ochrony przy najniższych błędach. Potrafi wykryć wszelkie próby demontażu detektorów i naruszenia ogrodzenia, w tym odgięcia siatki. Jest w pełni adresowalny. Dedykowany do strategicznych obszarów, m.in. obiektów wojskowych – zgodność z nową normą obronną NO-04-A004:2016. Spełnia właściwości GRADE 4 i jest chroniony międzynarodowymi patentami. Długą żywotność systemu potwierdza 6 letnia gwarancja producenta.

Jednolity system ochrony bram i furtek

Uzupełnienie w przypadku zabezpieczenia dodatkowych bram i furtek stanowi bezprzewodowy magnetyczny detektor bramowy FLG. Posiada on funkcje podstawowego detektora FLA, a dodatkowo ma wbudowany czujnik mierzący siłę pola magnetycznego, który umożliwia detekcję otwierania bram/ furtek w sposób bardzo ostrożny bez wywołania wstrząsów.

Integracja systemów bezpieczeństwa

Monitoring Wizyjny (CCTV) / Video Management System (VMS)
Wykorzystanie szerokiej gamy kamer stałopozycyjnych oraz szybkoobrotowych kierowanych w miejsce naruszenia konkretnego detektora poprzez wykorzystanie software’u. Wizualizacja detektorów w systemach VMS.
Drony
Przekazanie informacji do systemu nadrzędnego w celu wysłania drona w miejsce wskazane przez system lub śmigłowca bezzałogowego na dalsze odległości. Możliwość podglądu wizyjnego z miejsca wystąpienia zdarzenia.
Anarya Alarm
Bezprzewodowa ochrona mienia znajdującego się na strzeżonym terenie. Uzupełnienie systemu o zabezpieczenie strategicznych urządzeń/maszyn.
Merya RTLS
Bezprzewodowy monitoring osób znajdujących się na strzeżonym terenie. Uzupełnienie systemu o dodatkową funkcję weryfikacji alarmów przez pracowników ochrony/konwój.
Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
Wykorzystanie sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz możliwość uzbrajania/rozbrajania stref z poziomu manipulatorów SSWiN.
Systemem Zarządzania Budynkiem (PSIM – eng. Physical Security Information Management)
Wizualizacja systemu ochrony obwodowej wraz z szeregiem informacji o stanie systemu i możliwości zarządzania z poziomu operatora.
Megafony sieciowe
Automatyczne lub ręczne wyzwalanie komunikatów ostrzegawczych w momencie naruszenia strefy alarmowej.
Systemy radarowe
Koincydencja sygnałów alarmowych z detektorów FLA oraz radarów stacjonarnych CTRL+SKY nadzorujących teren wewnętrzny.