Systemy wizualizacji

Współcześnie każdy system bezpieczeństwa obsługiwany jest przez osobę/osoby odpowiedzialne za weryfikację zdarzeń oraz podjęcie procedur działań związanych z ochroną obiektu, ludzi i mienia.
Systemy wizualizacji są podstawowym narzędziem wykorzystywanym do wyświetlania zdarzeń na mapach obiektu oraz podglądu z najbliższych kamer, a także integralną częścią naszych systemów: ochrony obwodowej, monitoringu osób, monitoringu mienia i systemów radarowych.

Physical Security Information Management (PSIM) to oprogramowanie, które zapewnia jednorodną platformę do integracji różnorodnych, niezależnych systemów bezpieczeństwa i innych urządzeń, pozwalając na zarządzanie całą infrastrukturą poprzez jeden, przejrzysty interfejs komunikacyjny uwzględniając wykorzystanie precyzyjnych procedur postępowania. W systemie PSIM możemy zintegrować pozostałe systemy dotyczące zabezpieczeń pożarowych tj. systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) czy systemy oddymiania etc.

Tradycyjne centrum zarządzania
Brak eskalacji zdarzeń
Zamknięty standard
Odrębne niezależne systemy
Ograniczona możliwość właściwej detekcji
Ograniczona możliwość reakcji
Ograniczona analiza
Centrum Zarządzania PSIM
Pełna możliwość eskalacji zdarzeń
Otwarty standard
Zintegrowany, zunifikowany system
Pełna możliwość detekcji zdarzeń
Pełna możliwość reakcji
Pełna możliwość analizy zdarzeń

PSIM integruje wiele systemów informacyjnych i bezpieczeństwa dostarczając szereg informacji podlegających analizie przez operatorów lub ze względu na ich charakter są automatycznie obsługiwane w ramach opracowanych procedur i polityki bezpieczeństwa.
System bazując na opracowanych procedurach bezpieczeństwa na bieżąco analizuje informacje ze wszystkich zintegrowanych systemów oraz koreluje niezależne sytuacje alarmowe w zdarzenia o danym priorytecie reakcji.

Operator jest informowany o każdym alarmie niezależnie, korelacja zdarzeń w danym przedziale czasu podnosi ich priorytet alarmowy.
Podstawą skuteczności działania wizualizacji jest dobór odpowiednich systemów bezpieczeństwa, które powinny być w pełni adresowalne, czyli każdy detektor powinien posiadać swój unikalny adres ID i informować o swoim stanie (zdarzenie alarmowe, sabotaż, uszkodzenie itp.).

Wszystkie oferowane przez nas systemy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz przystosowane są do wizualizacji oraz koincydencji softwarowej z innymi urządzeniami. Posiadamy szeroką listę zintegrowanych systemów uznanych producentów wizualizacji, a także wdrożenia na obiektach m. in. infrastruktury krytycznej.

Nasz zespół inżynierów dobierze dla Państwa właściwy PSIM z wykorzystaniem naszych systemów bezpieczeństwa.