Systemy radarowe

CTRL+SKY

Systemy radarowe do ochrony perymetrycznej służą do naziemnego zabezpieczenia rozległych terenów przemysłowych oraz obiektów infrastruktury krytycznej przed wtargnięciem niepożądanych osób czy pojazdów.
RCS Engineering jest dystrybutorem systemów radarowych oraz antydronowych polskiego producenta – Advanced Protection Systems SA.

Systemy radarowe CTRL+SKY RADAR 3D zapewniają szybkie i dokładne śledzenie obiektów w promieniu 360 stopni w odległości 3-5 km. Urządzenia nie mają ruchomych części, chłodzenie jest pasywne, a przetwarzanie danych odbywa się bezpośrednio w urządzeniu.
W najnowszym rozwiązaniu wykorzystano liczne innowacje i światowe standardy. Zastosowano sensor radarowy typu FMCM (Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW), który umożliwia istotne obniżenie częstotliwości po stronie przetwarzania danych. Dzięki temu moc i rozmiary radaru zostały zmniejszone, przy zachowaniu dużej dokładności wykrywania pozycji celu, jak i przewidywania tras przemieszczania się wielu obiektów w tym samym czasie. RADAR 3D pracuje w paśmie X i wykorzystuje rozwiązania ASEA i MIMO (Multiple Input-Multiple Output). Dzięki zastosowaniu technologii MIMO i transmisji wieloantenowej, zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej, wykrywanie obiektów jest znacznie bardziej precyzyjne.

Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań radarowych dostępnych na rynku. Wykorzystuje technologię MHT (ang. Multiple Hipotesis Tracker), co oznacza że do aktualnego sposobu ruchu celu aplikuje wiele hipotez i na bieżąco je weryfikuje. W skrócie – cele mogą wykonywać różne manewry, a tracker ich nie gubi. Można zbudować odpowiednią ilość rodzajów hipotez dla danej klasy celów, które odzwierciedlają ich fizyczne możliwości ruchu.
Przetwarzanie danych radarowych odbywa się bezpośrednio w urządzeniu na komputerze pokładowym. Dzięki zastosowaniu automatycznej klasyfikacji obiektów, możliwe jest rozróżnienie dronów od np. ptaków czy innych przemieszczających się obiektów, co powoduje, że liczba fałszywych alarmów staje się znacznie mniejsza.

Radary stanowią jeden z elementów wielosensorowego systemu antydronowego, umożliwiającego skuteczną kontrolę zabezpieczanego terenu na kilku płaszczyznach. W odróżnieniu od innych rozwiązań zapewnia ochronę parasolową, czyli bez tak zwanych martwych punktów. To z kolei umożliwia detekcję intruzywnych dronów w praktycznie każdym przypadku. Ctrl+Sky oparty jest ponadto na autorskich rozwiązaniach, dzięki czemu możliwa jest konfiguracja pod specyficzne wymagania odbiorcy. System oferowany jest w dwóch wariantach funkcjonalnych. Wariant stacjonarny przeznaczony jest do permanentnej ochrony danego obszaru lub obiektu, podczas gdy mobilna wersja może być swobodnie i łatwo przemieszczana w zależności od zaistniałych potrzeb. Niezależnie od wariantu Ctrl+Sky zawsze optymalizowany jest pod możliwie najlepszą efektywność, uwzględniając specyfikę docelowego zastosowania.

CTRL+SKY nadają się do instalacji mobilnych i stałych i są odporne na wszystkie warunki pogodowe. Mają klasyfikacje IP 66, MIL-STD-810.