Monitoring osób

Merya RTLS

Wypadki przy pracy zdarzają się w każdej branży. W okresie styczeń–wrzesień 2019 r. wg GUS zgłoszono 52866 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Poszkodowani to przede wszystkim pracownicy fizyczni z sektorów, budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego, dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji, górnictwa i wydobywania, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przez stworzenie odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pomimo standardowego wyposażenia pracownika w bezpieczną odzież ochronną, kask, czy słuchawki nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń znacznie istotniejszych związanych z wypadkami zdrowotnymi, tj. zawał serca czy udar mózgu. W naszym Państwie 10,5 miliona osób ma nadciśnienie, a milion cierpi na niewydolność serca – 80 tysięcy co roku przechodzi zawał. W takich przypadkach ponadstandardowym wyposażeniem są tagi personalne informujące o zasłabnięciu lub upadku pracownika z funkcyjnym przyciskiem SOS w przypadku potrzeby nagłej pomocy. W mózgu nieodwracalne zmiany występują już po okresie 20-30 minut, zaś śmierć kory mózgu następuje już po 3-4 minutach niedotlenienia! Nieodwracalne zmiany w sercu powstają w przeciągu kilku do kilkunastu minut. Jak zatem widać w leczeniu obydwu tych schorzeń ważna jest każda minuta. Im szybciej zareagujemy, tym większa szansa, że nie zajdą nieodwracalne zmiany u człowieka powodujące ograniczenie sprawności i pogorszenie jakości życia chorego, a nawet jego zgon.

RCS ENGINEERING jest dystrybutorem technologii MERYA RTLS, która jest dedykowanym rozwiązaniem do ochrony osób pracujących w trudnych warunkach. System oparty jest na aktywnych radiowych tagach personalnych ze zintegrowanymi czujnikiem detekcji zmiany położenia osoby (przemieszczania się między strefami) lub jej bezruchu (omdlenie). System można połączyć z lokalną służbą ochrony i służbami ratownictwa. Monitorowanie może być przeprowadzane w poszczególnych miejscach obiektu (budynku) i także poza nim. Położenie osób lub rzeczy można śledzić on-line również w formie wizualizacji za pomocą ikon z przypisanymi nazwami. Dokładność monitorowania zależy od gęstości pokrycia odbiorników sygnału radiowego na obiekcie. Merya RTLS przy pomocy osobistego taga umożliwia także monitorowanie przeprowadzenia rutynowych czynności patrolowych.

Najważniejsze cechy systemu:

• Monitoring osób pracujących
w środowisku o podniesionym ryzyku
• Monitoring przemieszczania się osób
• Monitoring pozycji i stanu osoby w czasie rzeczywistym
• Monitoring czynności patrolowych służb ochrony
• Możliwość natychmiastowej reakcji na zaistniałe zdarzenie
• Wysokie poczucie bezpieczeństwa osoby monitorowanej
• Integracja z CCTV
• Integracja z SSWiN oraz SKD
• Integracja z megafonami sieciowymi
• Integracja z systemami zarządzania budynkiem (PSIM)
• Detekcja osoby leżącej, bezruchu, bezwładnego upadku,
monitoring przycisku „SOS”
• System w pełni adresowalny
• Kontrola ciągłości grup osób podczas przemieszczania się
• Monitorowanie wózków widłowych
• Monitorowanie konwoju pieniędzy
• Zliczanie osób w obiektach, np. podczas ewakuacji
– uzupełnienie SSP
• Długa żywotność systemu

System MERYA RTLS składa się z jednostki centralnej RLU, jednostek monitorujących FLM, detektorów RLS oraz tagów personalnych RLK. Jednostka RLU oraz FLM komunikują się ze sobą za pomocą sieci TCP/IP. Detektor RLS jest modułem radiowym, który zbiera sygnały z bezprzewodowych tagów personalnych RLK. Tagi komunikują się z detektorami na dedykowanej dla systemów alarmowych częstotliwości 868MHz w odległości do 40 m w bezpośredniej widoczności. Możliwe jest wydłużenie tego zasięgu do 80 m poprzez zastosowanie większej anteny. Detektory RLS można umieścić bezpośrednio na stanowiskach pracy (przy maszynie/urządzeniu) lub w pomieszczenie gdzie wymagane jest monitorowanie osób. Informacje z tagu RLK, który wykrywa czy osoba leży, nie rusza się, spada z wysokości lub wcisnęła przycisk „SOS”, w czasie rzeczywistym zostaną przesyłane do jednostki centralnej. Do pamięci jednostki RLU zapisywane są wszystkie informacje dotyczące sytuacji alarmowych oraz w której strefie osoba się znajdowała (w tym strefy do których osoba ma lub nie ma uprawnienia). Zdalny dostęp do systemu i zapisywanych informacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Tagi RLK występują w kilku wersjach jeżeli chodzi o sposób ich noszenia. Można stosować wersję na nadgarstek, na pasek, na szyję lub jako brelok. Można je również zamontować bezpośrednio na pojeździe.

Zastosowań systemu MERYA RTLS jest wiele. W przypadku konfiguracji poszczególnych zasięgów detektorów RLS możliwe jest definiowanie uprawnień do każdego z obszarów (detektorów RLS). Przy nieuprawnionym pojawieniu się taga w danym obszarze, system takie zdarzenie natychmiast sygnalizuje. MERYA RTLS potrafi również wspomagać służby ochrony przy sprawdzaniu stanu osobowego w obiektach. Umożliwia zliczanie i identyfikowanie kto gdzie się znajduje. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku ewakuacji obiektu i weryfikacji czy ktoś został w strefie zagrożenia.

W systemie MERYA RTLS można monitorować również pracę poszczególnych urządzeń/ludzi.
W przypadku np. pracy wózków widłowych wystarczy na wejściach (bramach) zainstalować jeden detektor RLS, uzupełniony o dwie bariery podczerwieni. W momencie przejazdu wózka widłowego przez bramę, detektor rozpozna czy wózek wjeżdża czy wyjeżdża z hali. Centralny system potrafi dostarczyć informacje o tym w którym obszarze i jak długo wózek widłowy się znajduje.