Monitoring osób – aplikacja mobilna

Merya RTLS Mobile

System MERYA RTLS MOBILE jest dopełnieniem systemu MERYA RTLS o nieograniczoną, jeżeli chodzi o zasięg, lokalizację na zewnątrz za pomocą sygnału GPS jak również w budynkach za pomocą bezprzewodowych modułów RBT.

Najważniejsze cechy systemu:

• Monitoring osób pracujących w środowisku o podniesionym ryzyku, w tym strefy zagrożenia wybuchem EX
• Monitoring przemieszczania się osób
• Monitoring pozycji i stanu osoby w czasie rzeczywistym
• Monitoring czynności patrolowych służb ochrony
• Możliwość natychmiastowej reakcji na zaistniałe zdarzenie
• Wysokie poczucie bezpieczeństwa osoby monitorowanej
• Integracja z CCTV
• Integracja z SSWiN oraz SKD
• Integracja z megafonami sieciowymi
• Integracja z systemami zarządzania budynkiem (PSIM)
• Monitorowanie osób za pomocą systemu GPS na zewnątrz, a w budynku za pomocą modułów RBT
• Detekcja osoby leżącej, bezruchu, bezwładnego upadku, monitoring przycisku „SOS”
• System w pełni adresowalny
• Kontrola ciągłości grup osób podczas przemieszczania się
• Monitorowanie wózków widłowych
• Monitorowanie konwoju pieniędzy
• Zliczanie osób w obiektach, np. podczas ewakuacji – uzupełnienie SSP
• Długa żywotność systemu

System MERYA RTLS MOBILE składa się z jednostki centralnej RLU, modułów RBT oraz telefonów komórkowych wyposażonych w dedykowaną aplikację (Android) dzięki której pełnią funkcję tagów personalnych. Jednostka RLU z telefonem komórkowym komunikują się za pomocą sieci komórkowej lub Wi-Fi. Informacje z telefonu, który wykrywa czy osoba leży, nie rusza się, spada z wysokości lub wcisnęła przycisk „SOS”, w czasie rzeczywistym zostaną przesyłane do jednostki centralnej. Do pamięci jednostki RLU zapisywane są wszystkie informacje dotyczące sytuacji alarmowych oraz w której strefie osoba się znajdowała (w tym strefy do których osoba ma lub nie ma uprawnienia). Zdalny dostęp do systemu i zapisywanych informacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W systemie MERYA RTLS MOBILE nie jest konieczne wykonywanie infrastruktury kablowej pod moduły detekcyjne. Osoby wyposażone w telefony będą monitoriowane w terenie zewnętrznym za pomocą sygnału GPS, natomiast w obiektach będą zainstalowane bezprzewodowe moduły RBT. Moduł RBT komunikuje się z telefonem za pomocą technologii Bluetooth. Telefon będący w strefie detekcji takiego modułu (zasięg do ok. 10 m w zależności od warunków) otrzymuje informację w zasięgu którego modułu się znajduje i wysyła za pomocą sieci komórkowej (lub będąc w zasięgu sieci wi-fi) informację do jednostki centralnej RLU o lokalizacji.