Varya Perimeter

Varya Perimeter to system ochrony obwodowej wykorzystujący bezprzewodowe detektory RFID montowane bezpośrednio na płotach, bramach i furtkach. Dedykowany do ochrony dużych obszarów – lotnisk, fabryk, elektrowni, magazynów, a także prywatnych rezydencji.

Ogrodzenie nie do zdobycia

Ochrona strategicznych terenów to kluczowy element wielkich inwestycji, newralgicznych obszarów czy lokalizacji ważnych instytucji. Już na poziomie planowania zabezpieczamy to co wewnątrz, wysokim, dużym płotem. Żeby ogrodzenie mogło spełniać swoją funkcję musi być inteligentne i odporne na intruzów, chcących je sforsować.

Jak działa ochrona obwodowa Varya Perimeter ?

Na poszczególne elementy ogrodzenia instaluje się detektory FLA, które rejestrują każde drganie ogrodzenia np. wstrząsy, nachylenie, przejście przez ogrodzenie, próbę uszkodzenia czujnika, fragmentu płotu czy odcięcie siatki. Detektory te nie wymagają okablowania, a informacje o alarmie przekazywane są od jednego do następnego w kolejności, aż do odebrania informacji przez jednostkę centralną FLU. Dzieje się to z szybkością transmisji 300 detektorów FLA na sekundę, a standardowa częstotliwość odświeżania sygnału odbywa się co 3 sekundy.

W przypadku utraty transmisji radiowej z jednym detektorem, nastąpi przeskok transmisji danych na kolejny tzw. „jumping”. Ten proces jest całkowicie automatyczny i nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu, a informacja o zdarzeniu zostanie przekazana do jednostki centralnej.

Dokładnie wiemy, w którym miejscu płotu dzieje się coś niepokojącego. W przypadku odnalezienia i zneutralizowania źródła zakłócenia system kalibruje się automatycznie i samoczynnie wraca do pełnej sprawności. Co 24 h przeprowadza również autokontrolę w celu sprawdzenia poprawności działania, zgodnie z wymogami GRADE 4.

Dzięki zastosowaniu technologii WAV (Weather Alarm Verification), każdy detektor rozpoznaje niekorzystne warunki atmosferyczne, co sprawia, że system spełnia najwyższe standardy ochrony obwodowej przy minimalnej liczbie fałszywych alarmów spowodowanych złymi warunkami pogodowymi tj. silny wiatr, gradobicie, deszcz, śnieg, mgła. Unikalną cechą Varya Perimeter w porównaniu do systemów kablowych jest odporność systemu na wyładowania atmosferyczne.

Detektory można umieszczać na wszelkich typach bram i ogrodzeń (siatkowe, panelowe, stalowe, z blachy, drewniane). Nie wymagają zewnętrznego zasilania, a żywotność baterii wynosi do 8 lat. Architektura całego systemu nie jest skomplikowana, a sam montaż czujników jest bardzo szybki. Użytkownik może liczyć na elastyczność systemu w sytuacji przeniesienia lub wymiany ogrodzenia. Istnieje możliwość stworzenia obwodu mobilnego w przypadku chociażby imprez masowych.

Dużo skutecznej ochrony

System charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na fałszywe alarmy, co sprawia że osiąga najwyższą jakość ochrony przy najniższych błędach. Potrafi wykryć wszelkie próby demontażu detektorów i naruszenia ogrodzenia, w tym odgięcia siatki. Jest w pełni adresowalny. Dedykowany do strategicznych obszarów, m.in. obiektów wojskowych – zgodność z nową normą obronną NO-04-A004:2016). Spełnia właściwości GRADE 4 i jest chroniony międzynarodowymi patentami. Długą żywotność systemu potwierdza 6 letnia gwarancja producenta.

Jednolity system ochrony bram i furtek

Uzupełnienie w przypadku zabezpieczenia dodatkowych bram i furtek stanowi bezprzewodowy magnetyczny detektor FLG – 06 – detektor bramowy. Posiada on funkcje podstawowego detektora FLA06, a dodatkowo ma wbudowany czujnik mierzący siłę pola magnetycznego, który umożliwia detekcję otwierania bram/ furtek w sposób bardzo ostrożny bez wywołania wstrząsów

Integracja z innymi systemami

Monitoring Wizyjny (CCTV) Wykorzystanie szerokiej gamy kamer stałopozycyjnych oraz szybkoobrotowych kierowanych do konkretnego detektora.

Drony UAVS Przekazanie informacji do systemu nadrzędnego w celu wysłania drona w miejsce wskazane przez system lub śmigłowca bezzałogowego Mucha DC01 na dalsze odległości. Możliwość podglądu wizyjnego z miejsca wystąpienia zdarzenia.

Anarya Alarm Bezprzewodowa ochrona mienia znajdującego się na strzeżonym terenie. Uzupełnienie systemu o zabezpieczenie strategicznych urządzeń/maszyn.

Merya RTLS Bezprzewodowy monitoring osób znajdujących się na strzeżonym terenie. Uzupełnienie systemu o dodatkową funkcję weryfikacji alarmów przez pracowników ochrony/konwój.

Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) Wykorzystanie sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz możliwość uzbrajania/rozbrajania stref z poziomu manipulatorów SSWiN.

Systemem Zarządzania Budynkiem (PSIM – eng. Physical Security Information Management) Wizualizacja systemu ochrony obwodowej wraz z szeregiem informacji o stanie systemu i możliwości zarządzania z poziomu operatora.

Varya Perimeter współpracuje z wieloma systemami bezpieczeństwa tworząc Zintegrowaną Platformę Bezpieczeństwa.Siedziba główna:
RCS Engineering Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
NIP: 783-178-13-40


Adres e-mail biura:
biuro@rcse.pl
office@rcse.eu


Adres e-mail serwisu:
serwis@rcse.pl
service@rcse.eu