Merya RTLS

Merya RTLS to bezprzewodowy system monitorowania osób za pomocą tagów RFID. W czasie rzeczywistym informuje kto, gdzie i w jakim stanie się znajduje. Umożliwia kontrolę przepływu osób na terenie budynków i dużych obszarów, natychmiastową pomoc oraz szybką ewakuację.

Poznajcię Meryię RTLS

Przypisany konkretnej osobie tag z wbudowanym sensorem detekcji zmiany położenia ciała, mówi nam wszystko o aktywności danej osoby w budynku. Natychmiast rozpoznaje omdlenie, utratę świadomości czy leżącą pozycję ciała. System umożliwia wizualizację stanu faktycznego z imiennymi ikonami osób, co daje pełen obraz obiektu i sytuacji. Pozwala śledzić przebieg zdarzeń i szybko na nie reagować.

 

Monitoring osób na zewnątrz budynku to Meryia RTLS Mobile

W tym przypadku osobistym tagiem będzie telefon komórkowy z systemem Android. Dedykowana aplikacja RLH umożliwia wykrycie bezruchu, bezwładnego upadku, nachylenia i natychmiastową pomoc. Osoba zagrożona ma możliwość wciśnięcia całoekranowego przycisku „SOS”.

Co Marya może dla Ciebie zrobić?

– monitoring osób w środowisku o podniesionym ryzyku, w tym strefy zagrożenia wybuchem EX

– monitoring przemieszczania się

– monitoring pozycji i stanu osoby w czasie rzeczywistym oraz zapis archiwalny

– monitoring czynności patrolowych służb ochrony

– kontrola ciągłości grup osób podczas przemieszczania się – wycieczki szkolne, kolonie

– monitorowanie transportów pieniędzy

– zliczanie osób w obiektach, np. podczas ewakuacji

– detekcja osoby leżącej, bezruchu, upadku z wysokości, monitoring przycisku „SOS”

Jak to działa?

System składa się z jednostki centralnej RLU, jednostki monitorującej FLM oraz podłączonych do niej detektorów RLS, które przekazują informacje z osobistych tagów. Wszystkie informacje w czasie rzeczywistym przekazywane są do jednostki centralnej, która w przypadku zdarzenia wykona zaprogramowany wcześniej odpowiedni scenariusz alarmowy (wyzwolenie sygnalizatora, wysłanie SMS lub e-mail, wywołanie presetów kamery szybkoobrotowej itp.). Zdalny dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Do monitorowania osób na zewnątrz używany jest system GPS, a w budynku moduły RBT.

 

Cenną zaletą obu systemów jest wysokie poczucie bezpieczeństwa osoby monitorowanej, pełna adresowalność i możliwość natychmiastowej reakcji. Cieszymy się również z ich długiej żywotności i uznania certyfikatem GRADE 4. 

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa

Monitoring wizyjny (CCTV) System MERYA RTLS można integrować zarówno z platformami VMS, jak również bezpośrednio z kamerami stałopozycyjnymi i szybkoobrotowymi (ONVIF), zarówno światła dziennego jak i termowizji. System MERYA RTLS obsługuje większość znanych producentów kamer dostępnych na rynku

PSIM (Phisical Security Information Management) Jest to system inteligentnego zarządzania budynkiem, nadzorujący pracę wszystkich urządzeń i integrujący w jedną sieć wszystkie systemy zainstalowane w obiekcie. Integracja polega na wizualizacji w centrum nadzoru stanów alarmowych z wykorzystaniem map obiektu i terenu, który chcemy monitorować.

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) Integracja umożliwia uzbrojenie i rozbrojenie stref, a także agregację alarmów w jednym punkcie.

System sygnalizacji pożaru (SSP) Merya RTLS służy do wspomagania procesów ewakuacji i ratowania ludzi w przypadku zagrożenia pożarowego. System m. in. monitoruje ilość osób w budynku, ilość osób ewakuowanych, a także informuje o stanie osób (omdlenie, upadek z wysokości) i reaguje na przycisk „SOS”.

System kontroli dostępu (SKD) Elementy systemu MERYA RTLS (detektory RLS) mogą być zintegrowane z systemem kontroli dostępu tworząc system dalekiego zasięgu do otwierania przejść.

UAVS Dodatkowym atutem systemu MERYA RTLS jest integracja i możliwość przywołania w miejsce zdarzenia Bezzałogowego Statku Powietrznego MUCHA DC-01, a także asystowanie osobie w patrolowaniu obszarów. W przypadku zagrożenia pożarowego i życia ludzkiego bezzałogowce spełniają podstawową funkcję szybkiego dotarcia i obserwacji miejsca zdarzenia, a także lokalizacji osób w budynkach i na rozległych obszarach.Siedziba główna:
RCS Engineering Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
NIP: 783-178-13-40


Adres e-mail biura:
biuro@rcse.pl
office@rcse.eu


Adres e-mail serwisu:
serwis@rcse.pl
service@rcse.eu