Jedna platforma bezpieczeństwa osób i mienia

W bezpieczeństwie bardzo ważne jest zarządzanie i współpraca.
Bezpieczeństwo rozumiemy jako niezawodne systemy, certyfikowany sprzęt, innowacyjne rozwiązania, doświadczonych specjalistów, a wszystko to spięte klamrą odgórnej platformy zarządzającej i monitorującej.

Punkty styku i wsparcie crossowe.
W pełni wykorzystany system bezpieczeństwa to taki, który realizuje przypisane mu cele, a w punkcie styku z innym systemem, wzbogaca swoje działanie o analizę danych z dodatkowego źródła. Jest to bardzo ważne dla pełnego wykorzystania systemów bezpieczeństwa w realnych sytuacjach życiowych

 

 

Dlatego u nas wygląda to tak:

Varya Perimeter system ochrony obwodowej zamyka wielką przestrzeń jak twierdzę. W którymkolwiek miejscu dochodzi do próby przerwania obwodu natychmiast następuje reakcja pozostałych systemów. Monitoring wizyjny CCTV ustawia szybkoobrotową kamerę zgodnie z podanymi współrzędnymi. Automatycznie w to miejsce wysyłany jest dron nagrywający akcję i przygotowany do ewentualnego przechwycenia innego bezzałogowego statku powietrznego.

Uaktywnia się sygnalizator włamania i napadu SSWiN. Na miejsce zdarzenia może zostać skierowany pracownik wspierany systemem monitorowania osób Merya RTLS Mobile, za pomocą którego kontrolowane jest jego dokładne położenie, ewentualny upadek czy bezruch, zarówno w środku jak i na zewnątrz ogrodzenia. Wszystkie informacje w czasie rzeczywistym spływają do stanowiska nadzoru i widoczne są na wizualizacji systemu zarządzania budynkiem PSIM. To tu, dzięki zaprogramowanym reakcjom uruchamiane są odpowiadające potrzebom konkretnej sytuacji zabezpieczenia.

Każdy z naszych produktów jest wykwalifikowanym specjalistą w swojej dziedzinie. W 100 % sprawdza się w samodzielnej pracy. Wartością dodaną jest to, że mogą stanowić integralną część większej całości – jednej platformy bezpieczeństwa osób i mienia.

Dobre rozwiązania sprawdzają się najlepiej kiedy są w pełni wykorzystane.

 Siedziba główna:
RCS Engineering Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
NIP: 783-178-13-40


Adres e-mail biura:
biuro@rcse.pl
office@rcse.eu


Adres e-mail serwisu:
serwis@rcse.pl
service@rcse.eu